Etiketter

Idag fick EU Nobels fredspris. Det är ett val som redan är omdiskuterat, för EU:s nuvarande praktik är inte bara fredsfrämjande. Den höga arbetslösheten och de stora sociala motsättningarna liknar de förhållanden som rådde under mellankrigstiden – just de omständigheter som gav grogrund till nazismen i Europa.

Ändå är valet helt självklart i ett historiskt perspektiv. Det är också helt självklart ur Alsace perspektiv. Det sägs att ingen annan kategori människor har varit ivrigare anhängare av EU än de gamla kvinnorna i Alsace. Det är de som sett sina män dö i Andra världskriget, sina pappor dö i Första världskriget – och sina farfäder dö i Tysk-franska kriget.

Ingenstans i Europa har motsättningen mellan fransmän och tyskar plågat befolkningen så som där. Under Andra världskriget annekterades Alsace. De unga männen inkallades till Wehrmacht, och skickades till Östfronten. Där dog 40 000 och 30 000 sårades. Av Alsace unga deporterades 10 000.

Jean-Pierre, grannen från i somras, berättade om vilket sår det fortfarande är i den alsassiska folksjälen.  Letar man lite i Alsace kan man hitta gott om försvarsanläggningar. I Vogeserna gick också Maginotlinjen, den som skulle skydda fransmännen från Hitler.

Men Alsace plågor är ingen ny företeelse. Under 30-åriga kriget utplånades stora delar av befolkningen. 1610 hade byn Riquewihr 2 245 invånare, 26 år senare var alla utom 74 personer dödade.

30-åriga kriget hade sin bakgrund i motsättningen mellan tyskar och fransmän, men ett av de länder som härjade och slaktade befolkningen var Sverige. Med hjälp av legoknektar drog den svenska armen runt i Europa och dödade tyskar och andra centraleuropeer. Vad det här innebar för Alsace berättar Per Warfvinge i sin utmärkta bok Vinguide Alsace. Den handlar naturligtvis mest om vin och vinodling, men den tar också upp historia, jordmån och mycket annat.

Allt det här finns i mitt huvud när jag är ute och rastar hunden på det gamla regementsområdet Kviberg i östra Göteborg. På en av väggarna finns inskriptioner av gamla slag som regementet har deltagit i. Ett av orden är Breitenfeld, en liten by utanför Leipzig där svenskarna dödade och plundrade.

Fan vet, om det skulle vara något att vara stolt över.